Dorma KTV Secure Virpuļdurvis

Mūsdienīgas virpuļdurvis "KTV Secure" - elastīga un viengabalaina sistēma


"KTV Secure" - elegances un drošuma vieds savienojums, ideālas praktiski visām ēkām ar drošības zonu.

DORMA KTV SECURE raksturo augsts elastīgums.

Tā ir pieejama triju vai četru vērtņu versijās, turklāt katrai ir raksturīgas īpatnības: piemēram, iespēja nodrošināt ejas gabarītizmērus līdz 4000 mm.

Pieejas kontrole ieejās un izejās

"KTV Secure" ir virpuļdurvis ar abpusējas pieejas kontroles iespējām. Sistēmu aktivē lietotāji ar pieejas atļauju, piemēram, izmantojot kartes informācijas nolasīšanas iekārtu, tastatūru vai pirkstu nospiedumu nolasīšanas iekārtu.

Servomatic/S (pēc izvēles)

Durvju sistēmu "KTV Secure" aktivē kustību radarsensors, tā tiek manuāli vadīta ar elektropievada pastiprinātu durvju vēršanas kustību. Pēc manuālas izmantošanas durvis automātiski atgriežas aizvērtā stāvoklī.

Nepārtrauktas elektropadeves avots (pēc izvēles)

Kad durvju sistēma "KTV Secure" nosaka elektropadeves traucējumu, tā nobloķē durvis sākumstāvoklī, izmantojot zobsajūgu ar apturēšanas funkciju triecienu gadījumā kopā ar elektromehānisku noslēdzēju, kurā pielietots sprūds. Tiklīdz atjaunosies elektropadeve, durvju sistēma atsāks darboties standartrežīmā.

Elektromehāniskais noslēdzējs ar sprūdu

Šī ierīce ir paredzēta virpuļdurvju sistēmas elektromehāniskajai noslēgšanai, piemēram, brīvdienās. Sistēma tiek izmantota arī elektropadeves traucējumu gadījumos, ja ir uzstādīts avārijas barošanas avots.

KTV-Secure Technical Brochure

Sazināties ar mums

Sergejs Bespalovs
+371 67 189 221
sb@tehnodizains.lv

Sazināties ar mums

Cenas pieprasījums


Lejupielādēt failu